Aanleverspecificaties

Het document
 • Gebruik een duidelijke bestandsnaam die overeenkomt met bijgeleverde prints.
 • Zorg voor een duidelijke mapstructuur
  • Aparte map voor Fonts
  • Aparte map voor Illustraties/afbeeldingen
  • Aparte map voor Opmaak
 • Aangeleverde bestanden worden bij ons verwerkt op Apple Macintosh Computers.
Programma´s

Documenten opgemaakt in de volgende programma’s kunnen door ons worden verwerkt:

 • Adobe Illustrator t/m CS5
 • Adobe Photoshop t/m CS5
 • Adobe Indesign t/m CS5
 • QuarkXPress 6.5 of lager
 • Adobe Acrobat Professional(PDF-HR)
Algemeen betreffende aanlevering

Bij alle aangeleverde “open” bestanden is het van belang dat het onderstaande wordt bijgeleverd:

 • Om een goede controle van de documenten te kunnen waarborgen dienen er prints meegeleverd te worden op 100% (een afwijkend percentage aangeven op de proef).
 • Eventuele stanslijnen, rillijnen of andere aanduidingen op overdruk en als steunkleur.
 • Document dient aangeleverd te worden als losse pagina’s met snijtekens en minimaal 3mm afloop.
 • Afbeeldingen en bestanden moeten worden aangeleverd in CMYK en/of PMSkleuren. Resolutie minimaal 300 dpi.
 • Alle gebruikte lettertypen (scherm- en printerfonts, en ook de fonts die gebruikt zijn in de EPS-bestanden).
 • Documenten opgemaakt in een ander programma (zie boven) ontvangen wij bij voorkeur als PDF (Hoge Resolutie) met ingesloten fonts. Wij kunnen daar geen correcties in uitvoeren of afbeeldingen vervangen. Ingesloten profielen worden vervangen door het standaardprofiel van het workflowsysteem.
 • Documenten opgemaakt in RGB, dienen omgezet te worden naar CMYK.
Proeven
 • Lever van het opgemaakte document een kleurenprint mee, inclusief kleurgescheiden prints.
 • Bij een niet eerder gedrukt product, adviseren wij een kleurproef te maken op het systeem van VJD. Op die manier kan er een proef worden getoond dat met onze standaarden is verwerkt en daardoor een goede benadering is van het uiteindelijke resultaat.
Informatiedragers
 • DVD
 • CD
 • USB

Klik hier om de aanleverspecificaties te downloaden als pdf.

Mocht u nog vragen hebben over de wijze van aanleveren, dan kunt u altijd even contact met ons opnemen.